Wat is een vertrouwenspersoon?

Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als jou iets is overkomen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Bij de vertrouwenspersoon deel je veilig, vertrouwelijke informatie. Dit gaat met name om vertrouwelijke informatie over ongewenst gedrag op de werkvloer. Bijvoorbeeld situaties die zijn ontstaan met collega’s, klanten, maar ook met je leidinggevende of het hogere management. Denk hierbij aan situaties die te maken hebben met agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Alle hulpvragen worden in strikte vertrouwelijkheid behandeld en er mag pas actie ondernomen worden als de melder daarmee instemt. De melder houdt altijd volledige regie over het ’traject’. De vertrouwenspersoon is ondersteunend.

Hoe het werkt

  1. Jouw organisatie sluit zich aan bij Veilig en Vertrouwd door het Vertrouwenspersoon Pakket aan te vragen.
  2. De organisatie ontvangt een vrijblijvende offerte.
  3. Bij akkoord krijgen alle medewerkers van de organisatie toegang krijgt tot onze vertrouwenspersonen.
  4. Doet zich een incident voor, dan betaalt de organisatie een vast tarief per consult met een vertrouwenspersoon.

De taken van een vertrouwenspersoon

Eerste opvang verzorgen van werknemers die een incident hebben meegemaakt. Het is dus belangrijk dat werknemers de vertrouwenspersoon goed weten te vinden, zodat ze precies weten bij wie ze terecht kunnen op het moment dat zij ergens mee zitten en hulp/advies nodig hebben. Meedenken over oplossingen in de (interne) informele sfeer. De melder wordt daarnaast altijd geïnformeerd over andere oplossingsmogelijkheden, zoals het opstarten van een klachtenprocedure. Begeleiden van de werknemer wanneer de melder besluit een klachtenprocedure te starten. Het is dan de taak van de vertrouwenspersoon om te zorgen voor goede begeleiding. Doorverwijzing naar andere instanties wanneer het niet lukt om het probleem zelf op te lossen. In dat geval is het aan de vertrouwenspersoon om de werknemer door te verwijzen naar andere instanties, zoals een mediator. Voorlichting en preventie over de aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon leidinggevenden en management in het voorkomen hiervan. Administratie bijhouden waarin incidenten summier, op hoofdlijn, worden geregistreerd.
Altijd een extern vertrouwenspersoon beschikbaar via Veilig en Vertrouwd: Vrouw met een headset achter de computer.

Waarom een vertrouwenspersoon inhuren?

Allereerst natuurlijk omdat het spreekt van goed werkgeverschap. Je medewerkers kunnen ergens terecht mocht dat nodig zijn.
Daarnaast voldoe je hiermee snel en gemakkelijk aan wetgeving. Uit recent onderzoek blijkt dat bedrijven met een vertrouwenspersoon er beter in slagen om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen dan bedrijven die geen vertrouwenspersoon hebben. Aan de andere kant bleek dat maar ongeveer de helft van de bedrijven daadwerkelijk een vertrouwenspersoon heeft. Het kost behoorlijk wat tijd en geld om een interne collega op te leiden tot vertrouwenspersoon. Veel bedrijven vinden dit niet de investering waard. Daarnaast begint alles opnieuw als deze collega vertrekt.

Daarnaast kan een extern vertrouwenspersoon voor de medewerker veiliger aanvoelen. Deze persoon is niet verbonden aan de organisatie en heeft geen enkel organisatiebelang. Om de medewerker de keuze te geven zijn er ook veel bedrijven die zowel een intern als een extern vertrouwenspersoon aanbieden.

Meer informatie ontvangen?

Meer informatie ontvangen over onze dienstverlening? Vraag gemakkelijk informatie of een offerte aan voor het Vertrouwenspersoon Pakket.

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet