Vertrouwenspersoon verplicht

Lees alles over de verplichting die bedrijven hebben tot het hebben van een vertrouwenspersoon.

Lees alles over de verplichting die bedrijven hebben tot het hebben van een vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon voor jouw organisatie
Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Een vertrouwenspersoon is nog niet verplicht. Er ligt echter wel een wetsvoorstel klaar waarin wordt gesteld dat een vertrouwenspersoon wel verplicht moet worden. Dit wetsvoorstel hoeft alleen nog maar door de eerste kamer goedgekeurd te worden. Vanaf dat moment is een vertrouwenspersoon dus bij wet verplicht.

De Arbowet stelt al langer dat een veilige werkplek een recht is voor alle medewerkers. Daarnaast wordt het belang van goed werkgeverschap in deze tijd van personeelstekorten steeds groter. Hoewel een vertrouwenspersoon dus nog niet verplicht is, willen steeds meer bedrijven hun medewerkers graag toegang geven tot een vertrouwenspersoon.

Extern vertrouwenspersoon Veilig en Vertrouwd

Dit zegt de Arbowet over vertrouwenspersonen

Alle werknemers hebben volgens de Arbowet recht op een veilige werkomgeving. Om hieraan te voldoen, is een werkgever verplicht om de aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer vast te leggen in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hierin wordt vastgelegd hoe er binnen het bedrijf wordt omgegaan met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. In een wetsvoorstel dat begin 2022 is ingediend, is bepaald dat hierin ook altijd toegang moet worden gegeven tot een vertrouwenspersoon. Dit kan zowel een interne als externe vertrouwenspersoon zijn.

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

In het Voorstel van wet van het lid Renkema is vastgelegd dat bedrijven bij de wet verplicht worden om alle werknemers toegang te geven tot een vertrouwenspersoon. Belangrijk in deze zin zijn de woorden toegang geven, omdat dit laat zien dat het onnodig is om zelf een vertrouwenspersoon op te leiden: in artikel 13.a van het wetsvoorstel staat het volgende:

“3. Indien de mogelijkheden onvoldoende zijn om de functie van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf of de inrichting toereikend te organiseren, wijst de werkgever mede of uitsluitend een of meer externe personen aan als vertrouwenspersoon.

Er wordt dus expliciet gezegd dat het prima is om uitsluitend te werken met externe vertrouwenspersonen. Wil je snel aan deze nieuwe wet voldoen? Huur dan eenvoudig en snel via Veilig en Vertrouwd een extern vertrouwenspersoon in.

Het inhuren van een vertrouwenspersoon

Als de organisatie gebruik maakt van het Vertrouwenspersoon Pakket krijgen alle medewerkers toegang tot een gecertificeerd en ervaren extern vertrouwenspersoon. Ze kunnen 24/7 melding doen van ongewenst gedrag via het meldingsformulier op onze website, per telefoon of per e-mail. Onze externe vertrouwenspersonen zorgen voor een correcte afhandeling van de melding. De organisatie betaalt een vast, laag bedrag per jaar voor de toegang tot deze vertrouwenspersonen. Daarnaast betaalt de organisatie een vast tarief per consult van de externe vertrouwenspersoon.

Wil je eenvoudig en snel aan wet- en regelgeving voldoen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie ontvangen

Wil je meer informatie over onze werkwijze en tarieven? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan voor onze dienstverlening.

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet