Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) heeft alles te maken met de stress die een werknemer ervaart op het moment dat er sprake is van psychische druk of ongewenste omgangsvormen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, stelt de Arbowet dat het voor bedrijven verplicht is om hier beleid (PSA-beleid) voor te maken.

Psychosociale arbeidsbelasting?

Psychosociale arbeidsbelasting heeft alles te maken met de mentale belasting die werknemers ervaren als gevolg van de omstandigheden op de werkvloer. Het gaat hierbij om belasting die wordt veroorzaakt door zowel sociale als psychische factoren. Denk hierbij aan werkdruk, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, geweld, agressie en intimidatie. Het is belangrijk om hier als werkgever bovenop te zitten, zodat alle werknemers zich veilig voelen op de werkvloer. De manier waarop hiermee om wordt gegaan binnen een bedrijf staat in het PSA-beleid.

Wat staat er in een PSA-beleid?

Een PSA-beleid is een beleid dat gericht is op het voorkomen en verminderen van psychosociale arbeidsrisico’s op de werkvloer. In dit beleid staan maatregelen die werkgevers nemen om deze risico’s te verminderen. In dit beleid staat onder andere:

  • Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): in een RI&E worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de werkzaamheden binnen het bedrijf vastgelegd en geëvalueerd.
  • Klachtenprocedure: in een klachtenprocedure staat precies omschreven waar en hoe werknemers klachten met betrekking tot Psychosociale Arbeidsbelasting kunnen indienen.
  • Protocol voor ongewenste omgangsvormen: een officieel document waarin precies wordt omschreven hoe het bedrijf met klachten over ongewenste omgangsvormen om dient te gaan. Hierin wordt ook de klachtenprocedure opgenomen.
  • Toegang tot een vertrouwenspersoon: informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen.
Impact van psychosociale arbeidsbelasting

De impact van psychosociale arbeidsbelasting is niet altijd direct te relateren aan ziekteverzuim. Toch blijkt uit cijfers dat ruim een derde van het verzuim in Nederland het gevolg is van psychosociale arbeidsbelasting. Denk hierbij aan verzuim dat is ontstaan door discriminatie, agressie, een (te) hoge werkdruk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met een goed PSA beleid kan een deel van dit verzuim worden voorkomen. Het voeren van een gericht en preventief PSA beleid is voor veel organisaties (naast wettelijk verplicht) ook een effectieve manier om verzuim te voorminderen.

Extern vertrouwenspersoon Veilig en Vertrouwd

Wanneer is PSA-beleid nodig?

Heb je als werkgever mensen in dienst, of ben je een stichting, vereniging of club? Dan moet je volgens de Arbowetgeving een PSA-beleid voeren. Wanneer je ons Vertrouwenspersoon Pakket afneemt voldoe je al aan een deel van deze wet.

Hulp nodig met het PSA-beleid?

Wij denken graag me je mee! Vraag gerust informatie aan over onze dienstverlening, dan sturen wij je binnen 24 uur al de informatie die je zoekt en een offerte.

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet