Klokkenluidersregeling

Lees meer over de rol van de vertrouwenspersoon in de klokkenluidersregeling.

Lees meer over de rol van de vertrouwenspersoon in de klokkenluidersregeling.

Externe vertrouwenspersoon via Veilig en Vertrouwd: vrouw met lang bruin los haar en een roze trui.
De rol van de vertrouwenspersoon in de klokkenluidersregeling.

Eind 2023 is de nieuwe ‘Wet bescherming klokkenluiders’ ingegaan. Vanaf dat moment is het verplicht voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers om beleid te hebben op het gebied van de klokkenluidersregeling. Dit wordt ook wel een speak-up procedure of meldprocedure genoemd. (De drempel van 50 medewerkers geldt overigens niet voor Wwft instanties, zoals banken en advocatenkantoren, die zijn altijd verplicht hier beleid voor te hebben.)

Extern vertrouwenspersoon Veilig en Vertrouwd

Wat houdt de klokkenluidersregeling in?

Een klokkenluider is iemand binnen een organisatie die een misstand extern aankaart. De EU-vindt het belangrijk dat deze personen rechtsbescherming genieten omdat misstanden belangrijk zijn om aan te pakken. De klokkenluider neemt hiermee echter een risico. Daarom is er nu wetgeving om deze personen te beschermen.

Dit gaat om bescherming tegen ontslag, inkorting van loon en andere maatregelen die een organisatie kan nemen om een klokkenluider te benadelen.

In de klokkenluidersregeling omschrijft een organisatie welke interne stappen een klokkenluider moet nemen bij (het vermoeden van) een mogelijke misstap van de organisatie. Als een klokkenluider deze stappen niet volgt geniet deze dus geen rechtsbescherming bij het extern delen van een misstap.

Organisaties moeten voor het traject van de klokkenluidersregeling een onpartijdige coördinator aanstellen. Deze verzorgt de communicatie met de klokkenluider en coördineert het verloop van het traject. Het is niet verstandig de vertrouwenspersoon aan te wijzen voor deze rol.

Rol van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan in een klokkenluiderstraject de klokkenluider ondersteunen. Samen met de vertrouwenspersoon kan de melder overleggen wat vervolgstappen zijn en hoe te handelen in bepaalde situaties. De vertrouwenspersoon verstrekt objectief advies over de mogelijke stappen die de klokkenluider kan nemen en biedt begeleiding bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Dit advies omvat vaak het evalueren van de risico’s en mogelijke gevolgen van het indienen van een melding.

Dit is dan ook direct de reden waarom de vertrouwenspersoon geen coördinator kan zijn. De vertrouwenspersoon staat aan de kant van de klokkenluider en heeft hierdoor niet voldoende afstand.

Zoek jij een extern vertrouwenspersoon voor je organisatie? Vraag dan een offerte aan.

Offerte aanvragen
twee vrouwen aan tafel met een kopje koffie voor zich

Advies klokkenluidersregeling

Het advies op het gebied van de klokkenluidersregeling voor organisaties met meer dan 50 medewerkers luidt: schrijft een waterdicht beleid op dit gebied.

In dit beleid moet duidelijk worden beschreven welke stappen een klokkenluider moet nemen voordat deze naar buiten mag treden met een misstap van de organisatie. Geef in dit beleid duidelijk aan wat er wordt bedoeld met bepaalde begrippen zoals ‘misstap’. Hoe concreter, hoe beter. Op deze manier kan het bij een eventuele rechtszaak niet in twijfel worden getrokken.

Zorg dat je medewerkers goed op de hoogte zijn van deze regeling en zorg dat ze voor steun terecht kunnen bij een (liefst extern) vertrouwenspersoon. Daarnaast is het raadzaam om een zo onafhankelijk mogelijke coördinator aan te stellen als meldpunt en coördinator van het gehele traject.

Meer informatie ontvangen

Wil je meer informatie over onze werkwijze en tarieven? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan voor onze dienstverlening.

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet