Uitleg

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een veilige werkplek is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Vaak is een leidinggevende een eerste aanspreekpunt. Maar wat als je niet naar deze persoon durft te stappen of wat als jouw situatie juist over deze persoon gaat?

In deze gevallen kun je als medewerker in gesprek met een vertrouwenspersoon.

Twee vrouwen aan tafel in gesprek

De vertrouwenspersoon ondersteunt de medewerker als er grensoverschrijdende zaken spelen binnen een organisatie. Bij grensoverschrijdende zaken moet je denken aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie/geweld of integriteitskwesties.

Medewerkers kunnen bij Veilig en Vertrouwd online of telefonisch aangeven dat ze in gesprek willen met een extern vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon neemt vervolgens contact op om kort de situatie te bespreken en een afspraak in te plannen.

 

Tijdens de afspraak zijn de taken van de vertrouwenspersoon als volgt:

 • Luisterend oor

  Vaak spelen er bij dergelijke kwesties veel emoties bij de melder. De situatie is onprettig en de melder zoekt hulp en ondersteuning bij de kwestie. De eerste taak van een vertrouwenspersoon is een luisterend oor bieden. De vertrouwenspersoon is opgeleid om oordeelloos te luisteren naar jouw verhaal.

 

 • Vervolgstappen bespreken

  Samen met de melder worden de vervolgstappen besproken. Alleen even luchten en je verhaal doen kan ook, maar zal waarschijnlijk niet tot een verandering in de toekomst leiden. De melder is altijd in de lead van het hele traject. Samen met de vertrouwenspersoon worden de vervolgstappen in de desbetreffende situatie besproken. De vertrouwenspersoon probeert de melder zelf te laten nadenken over het vervolg. Vaak ligt de oplossing van een probleem intern. Mensen zullen dus met elkaar in gesprek moeten. Wanneer gewenst kan een vertrouwenspersoon bij dit gesprek aanwezig zijn ter ondersteuning.

  Wanneer dergelijke vervolgstappen niet leiden tot het gewenste resultaat, kan de melder besluiten een formele klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon kan ook ondersteunen bij het indienen van deze klacht. Voor het indienen van een klacht volg je de klachtenprocedure van jouw bedrijf (als die er is). De klacht wordt vervolgens beoordeeld door een interne of externe klachtencommissie. Zij beoordelen of de klacht ontvankelijk is, organiseren een hoorzitting en doen vervolgens uitspraak of de klacht gegrond is.

 

 • Nazorg

  De vertrouwenspersoon houdt gedurende het hele traject alsook na afloop contact met de melder om er zeker van te zijn dat alles naar wens is verlopen.

 

Wil jij meer weten over het inzetten van externe vertrouwenspersonen? Bekijk dan ons ‘Vertrouwenspersoon pakket‘.

 

Extern vertrouwenspersoon inschakelen?

Met ons Vertrouwenspersoon Pakket hebben jouw medewerkers 24/7 toegang tot een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Andere relevante blogs

We hebben meer inspirerende blogs geschreven. Hiernaast staan er twee waarvan we verwachten dat ze in de smaak vallen.

Bekijk alle blogs

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet