Op de werkvloer

3 Tips voor een veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving is een recht van iedere werknemer. Wat is precies een veilige werkomgeving en wat kun je eraan doen om de (sociale) veiligheid te waarborgen?

Veilig en Vertrouwd

Wat is een sociaal veilige werkomgeving?

Een sociaal veilige werkomgeving is een omgeving waarin iedere collega zich prettig en om zijn gemak voelt. Sociaal gezien. In deze blog laten we een fysiek veilige werkomgeving even buiten beschouwing.

In een sociaal veilige werkomgeving gaan collega’s op een prettige manier met elkaar om en voelen zij de veiligheid om elkaar feedback te geven. Je wordt als medewerker (figuurlijk) gezien, door je collega’s en door je leidinggevende. Je wordt gewaardeerd om wie je bent en wat je doet. Mensen respecteren elkaar en er is ondersteuning en empathie.

Op deze manier gaan medewerkers met een prettig gevoel naar hun werk, zijn ze productief en blijven ze langer in dienst. Vooral voor grotere organisaties (100+ medewerkers) is dit ook een belangrijk onderdeel van je medewerkerstevredenheid en je organisatie als werkgeversmerk. Wanneer medewerkers tevreden zijn over hun werkgever zullen ze dit eerder vertellen aan hun netwerk waardoor de kans op nieuwe, goede medewerkers groter is.

Wat is een sociaal onveilige werkomgeving?

Deze veiligheid kan verstoord zijn door een negatieve bedrijfscultuur. Bijvoorbeeld als er veel spanning heerst, de druk hoog is, er veel van de medewerkers wordt geëist, en/of er zijn negatief overheersende collega’s en/of leidinggevende.

In een dergelijke cultuur is de kans op grensoverschrijdend gedrag groot. Denk hierbij aan intimidatie, pesten en discriminatie.

Hierdoor heerst er in dergelijke organisaties veel onzekerheid, angst en wantrouwen. De kans dat medewerkers vertrekken of uitvallen vanwege een burn-out is groot. Continu stress op je werk houdt uiteindelijk niemand vol.

Er zijn bepaalde risicogroepen waar de kans op een onveilige werkomgeving groter is. Denk hierbij aan organisaties met een sterke hiërarchie, sectoren met weinig diversiteit (uitsluiting), sectoren met een informele cultuur (te weinig kaders) of sectoren met een hoe werkdruk.

3 tips voor het creëren van een veilige omgeving

Naast het menselijke aspect is het als organisatie voor je voorbestaan van cruciaal belang om je medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.

1. Beleid

Schrijf beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en maak een klachtenregeling. Zorg dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn en zorg dat ze weten waar ze deze informatie kunnen vinden. Vanuit een goed PSA-beleid wordt dit ook geadviseerd.

Het is belangrijk dat alle begrippen zo duidelijk worden toegelicht dat er nergens een twijfel over kan bestaan.

2. Trainingen

Om ongewenst gedrag tegen te gaan kun je trainingen aanbieden. Door het aanbieden van trainingen zorg je al dat dit onderwerp ter sprake komt. Op deze manier praten collega’s onderling al eerder over wat wel en wat niet gewenst is.

Trainingen die je bijvoorbeeld kunt aanbieden zijn bewustwordingstrainingen (bijvoorbeeld over inclusie en diversiteit), gedragstrainingen (communicatietrainingen, bijvoorbeeld over het geven van feedback) of een anti-pestprogramma.

3. Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een veilige werkomgeving. Uiteraard hoop je dat de bedrijfscultuur zo is, dat wanneer er iets speelt, medewerkers zelf met elkaar of met de leidinggevende in gesprek gaan. Wanneer dat niet mogelijk is, of te ingewikkeld, dan is het belangrijk dat iemand terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon luistert neutraal naar het verhaal van de melder en bespreekt samen de vervolgstappen. Afhankelijk van het issue kan dit bijvoorbeeld gaan om een vervolggesprek met de betrokkenen binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon kan de melder hierbij ondersteunen.

 

Wil jij je medewerkers een veilige werkomgeving bieden? Bekijk dan eens onze mogelijkheden op het gebied van een:

Extern vertrouwenspersoon inschakelen?

Met ons Vertrouwenspersoon Pakket hebben jouw medewerkers 24/7 toegang tot een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Andere relevante blogs

We hebben meer inspirerende blogs geschreven. Hiernaast staan er twee waarvan we verwachten dat ze in de smaak vallen.

Bekijk alle blogs

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet