Beleid

Psychosociale arbeidsbelasting

Volgens de Nederlandse Arbowet is elke werkgever in Nederland verplicht om beleid te schrijven op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, ofwel PSA-beleid. We vertellen je graag wat dit inhoudt.

Veilig en Vertrouwd

Wat is psa?

PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting en gaat over een veilige en gezonde werkomgeving, zowel fysiek als mentaal. Onderwerpen die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld werkdruk en grensoverschrijdend gedrag.

Voor zowel werkgever als werknemer is het belangrijk dat er een beleid psychosociale arbeidsbelasting is. Voor de werkgever is dit zelfs een wettelijke verplichting. Het zorgt hopelijk voor vermindering van de PSA, maar ook voor duidelijkheid in het geval van ongeregeldheden.

 

PSA-beleid; verplichting voor de werkgever

Een werkgever kan op verschillende manieren voldoen aan de verplichting van PSA-beleid. Denk hierbij aan de volgende onderdelen:

 • Risico- Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  Door middel van een RI&E kunnen werkgevers de risico’s op PSA inventariseren en evalueren. Volgens de arbeidsinspectie is dit een verplicht onderdeel van de Arbowet. Een bedrijf kan dit zelf opstellen of laten uitvoeren door een extern bureau. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet de RI&E sowieso worden getoetst door een gecertificeerd deskundige.
 • Plan van aanpak
  Met de uitkomsten van de RI&E schrijft de werkgever een plan van aanpak om de PSA te verlichten. Het is belangrijk om een gerichte aanpak te hebben van de arbeidsrisico’s.
 • Voorlichting en instructie
  Vooral bij een werkomgeving waarin er fysieke risico’s zijn is het belangrijk dat de werkgever werknemers voorlicht over risico’s en hoe ze hiermee moeten omgaan.
 • Beleid voeren en handhaven
  Als werkgever ben je verplicht om actief beleid te voeren om PSA te voorkomen en te verminderen. Om aan deze verplichting te voldoen kun je bijvoorbeeld een gedragscode opstellen; hoe verwacht je dat medewerkers met elkaar omgaan? Daarbij is het ook belangrijk om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Tot slot horen medewerkers de route te kennen richting het indienen en de behandeling van een klacht.
 • Periodieke evaluatie
  Als werkgever is het verstandig om je beleid en maatregelen periodiek te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met deze onderdelen bezig zijn de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit uit zich in minder uitval, minder ongevallen, betere werksfeer en lagere kosten.

Controle op wettelijk verplichte documenten

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de aanwezigheid van de wettelijk verplichte documenten voor de RIE&E. Wanneer de inspectie constateert dat je geen RI&E hebt kun je een boete opgelegd krijgen en moet je alsnog een RI&E maken. Je kunt ook een boete ontvangen wanneer de RI&E niet meer actueel is. De Arbowet geeft hier echter geen termijn bij. Het is dus belangrijk om de risico’s opnieuw te bekijken wanneer er iets wijzigt in werkmethoden of arbeidsomstandigheden.

De hoogte van een boete van het ontbreken van een RI&E is maximaal €4.500. Voor het ontbreken van een plan van aanpak bij de RI&E is dat €3.000,-.

Een RIE&E is in een aantal gevallen niet verplicht: bijvoorbeeld als ZZP’er. De verplichting geldt alleen voor organisaties met personeel in dienst. Of als alle werknemers samen 40 uur of minder werken; dan volstaat een checklist met gezondheidsrisico’s. Tot slot is een RI&E ook niet verplicht als een bedrijf ten hoogste 25 medewerkers heeft én gebruikmaakt van een erkend branche RI&E instrument zoals opgenomen op RIE.NL.

Eenvoudig en snel voldoen aan PSA beleid

Veilig en Vertrouwd voorziet jouw organisatie van de wettelijk verplichte documenten voor het PSA-beleid. We doen dat met de volgende onderdelen:

 • Ter beschikking stellen van een extern vertrouwenspersoon voor de hele organisatie;
 • Het schrijven van een klachtenregeling;
 • Ter beschikking stellen van een externe klachtencommissie.
Extern vertrouwenspersoon inschakelen?

Met ons Vertrouwenspersoon Pakket hebben jouw medewerkers 24/7 toegang tot een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Andere relevante blogs

We hebben meer inspirerende blogs geschreven. Hiernaast staan er twee waarvan we verwachten dat ze in de smaak vallen.

Bekijk alle blogs

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet