Op de werkvloer

Ongewenst gedrag op de werkvloer; 4 tips

Ongewenst gedrag draagt op een negatieve manier bij aan de bedrijfscultuur en zorgt voor een onveilig werkklimaat. Uiteindelijk kan dit leiden tot uitval. Het is een enorme uitdaging voor een organisatie om ongewenst, of grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Vaak is het iets wat er jarenlang is ‘ingeslopen’. Het is dus ook niet zomaar uit de bedrijfscultuur te bannen.

Twee vrouwen in een keuken waarbij de één naar de ander wijst.

Wat is ongewenst gedrag?

Dat is een veel terugkomende vraag omdat er zo’n groot grijs gebied is. Maar in de basis is ongewenst gedrag elke gedraging waardoor iemand anders zich niet prettig/veilig voelt. We verdelen dit onder in een aantal subcategorieën. Dit zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en integriteitskwesties. Het gaat dus om de persoon die een van deze voorvallen heeft meegemaakt en zijn/haar/diens gevoel daarbij.

 

Wat is de oorzaak van ongewenst gedrag op de werkvloer?

Ongewenst gedrag kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is dit een combinatie van een aantal factoren. Denk hierbij aan iemands karakter, bijvoorbeeld een gebrek aan empathie, zelfreflectie en/of respect voor anderen. Dit kan (ook) worden aangewakkerd door de bedrijfscultuur. Als er bijvoorbeeld een hoge werkdruk is of veel competitie.

Daarnaast kunnen iemands vooroordelen meespelen als het gaat om persoonlijke kenmerken zoals geslacht, religie, geaardheid etc.

 

Gevolgen van ongewenst gedrag op de werkvloer

De gevolgen van ongewenst gedrag op de werkvloer zijn groot. Zowel voor de organisatie als voor de medewerkers zelf. Voor de organisatie gaat dit ten koste van een veilige werksfeer en dus van een prettig werkklimaat voor je medewerkers. Op deze manier ontstaat er een angstcultuur en is de kans groot dat mensen uitvallen of de organisatie snel verlaten. Voor de medewerker zelf kan het leiden tot veel stress, angst, depressie en een aangetast zelfbeeld. Dit alles gaat uiteindelijk ten koste van de productiviteit, zorgt misschien wel voor een slechte reputatie en kan uiteindelijk de ondergang van de organisatie zijn.

 

Aanpakken van ongewenst gedrag

Voor de toekomst van de organisatie is het belangrijk om ongewenst gedrag op de werkvloer op een duidelijke en actieve manier aan te pakken. Hier volgen een aantal tips:

Tip 1: Beleid, beleid, beleid

Schrijf beleid. Duidelijk beleid. Zo duidelijk dat er geen twijfels over bestaan. En communiceer dit helder binnen je organisatie. Iedereen moet op de hoogte zijn van dit beleid en de inhoud. Zorg dat je dit beleid up-to-date houdt.

Tip 2: Brengt het onderwerp ter sprake

Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van (ongewenste) omgangsvormen en wakker het gesprek aan. Dat kun je doen door het organiseren van trainingen en presentaties. Zorg dat medewerkers weten hoe ze ongewenst gedrag herkennen en wat ze kunnen doen als ze het zien bij iemand anders of dit zelf meemaken.

Tip 3: Bied een extern vertrouwenspersoon aan

Het is prettig als medewerkers bij elkaar of bij een leidinggevende terecht kunnen in het geval van ongewenst gedrag. Maar soms is dat ingewikkeld, durft iemand dat niet. In dat geval is het effectief om een externe vertrouwenspersoon aan te bieden. De medewerker kan dan met iemand in gesprek die de situatie neutraal bekijkt. Samen gaan de medewerker en de vertrouwenspersoon op zoek naar een oplossing of een manier om de situatie (vaak intern) te bespreken.

Tip 4: Treed op tegen overtredingen

Neem overtredingen serieus. Ga eventueel samen met de vertrouwenspersoon en de betrokken in gesprek over de situatie en bekijk per situatie wat passende maatregelen zijn.

Extern vertrouwenspersoon inschakelen?

Met ons Vertrouwenspersoon Pakket hebben jouw medewerkers 24/7 toegang tot een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Andere relevante blogs

We hebben meer inspirerende blogs geschreven. Hiernaast staan er twee waarvan we verwachten dat ze in de smaak vallen.

Bekijk alle blogs

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet