Op de werkvloer

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is eigenlijk best een ingewikkeld begrip. Want; welk gedrag gaat nu precies een grens over? Voor sommige zaken is dat heel duidelijk, voor andere is dat een wat grijzer gebied. En ligt die grens niet voor iedereen anders?

Dat klopt. Maar in de basis onderscheiden we 5 categorieën grensoverschrijdend gedrag.
We lichten deze graag verder toe:

Een vrouw achter het bureau wordt benaderd door een man die haar intimideert.

1. Discriminatie

Discriminatie op de werkvloer heeft te maken met de ongelijkwaardige behandeling van mensen, op basis van persoonskenmerken. Denk hierbij aan geslacht, afkomst, uiterlijk, seksuele geaardheid, religie, zwangerschap, diagnose, leeftijd of een beperking.

Als iemand op basis van deze kenmerken anders wordt behandeld is dat discriminatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om ongelijke verloning, kansen die iemand geboden krijgt, geen contractverlenging etc.

Discriminatie kan ook samenhangen met pesten en intimidatie wanneer de medewerker te maken krijgt met opmerkingen en ongepaste grappen op basis van persoonskenmerken.

 

2. (Seksuele) intimidatie

Onder intimidatie vallen opmerkingen, gebaren en gedragingen, eventueel seksueel getint, waardoor een medewerker zich niet prettig voelt. Dat kan gaan van ongepaste opmerkingen tot seksuele verzoeken en alles wat daartussen zit.

Er zijn verschillende manieren van (seksuele) intimidatie, die vaak samenhangt met de werksfeer/cultuur. Voorbeelden hiervan zijn verbale intimidatie (bv. ongepaste opmerkingen over iemands uiterlijk), non-verbale intimatie (bv. iemand ongepast aanraken), quid pro quo intimidatie (voor wat hoort wat, bv seks voor een promotie), vijandige intimidatie (doelbewust een vernederende werksfeer creëren) en online intimidatie (bv. ongepaste appjes).

 

3. Agressie

Agressie op de werkvloer gaat over elke vorm van gedrag die door medewerkers als intimiderend, bedreigend of vijandig wordt ervaren.

Ok binnen de agressie heb je verschillende manieren. Een bekende vorm is verbale agressie. Dat gaat over schreeuwen, beledigen en vernederen. Dat kan zowel fysiek als digitaal zijn.

Een andere vorm van agressie is echt fysieke agressie. Dat gaat over slaan, (tegen een muur aan) duwen, schoppen, iemand bij de keel grijpen etc.

 

4. Pesten

De cijfers over pestgedrag op de werkvloer zijn niet mals. Eén op de vier werkenden is weleens gepest op de werkvloer en bij één op de zes gevallen was daar een leidinggevende bij betrokken (bron: ad.nl)

Onder pesten verstaan we (herhaaldelijk) ongewenst gedrag, dat is bedoeld om de medewerker te kleineren, intimideren en te isoleren.

Pesten gebeurt op verschillende manieren. Verbaal (roddelen, sarcasme), non-verbaal (vreemde gezichten trekken, staren of andere gedragingen om iemand belachelijk te maken), fysiek (slaan, schoppen, of iemands spullen kapot maken), psychologisch (isoleren, negeren, bedreigen) of cyberpesten. Dat is via mail, intranet of social media.

4. Integriteit

Integriteitskwesties hebben te maken met situaties die in strijd zijn met ethische normen en/of het bedrijfsbeleid of algemene zaken die gaan over eerlijkheid.

Je hebt veel verschillende onderwerpen die te maken hebben met integriteit. Bijvoorbeeld diefstal, fraude, omkoping, belangenconflicten, schending van het bedrijfsbeleid of machtsmisbruik.

Dit gaat concreet bijvoorbeeld over die ene collega, waarvan je eigenlijk weet dat hij bedrijfseigendommen mee naar huis neemt. Of een andere collega, die wel heel veel cadeaus en reisjes van een bepaalde klant krijgt.

Voorkom een onveilig werkklimaat

Alle bovenstaande voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zorgen ervoor de een medewerker een onveilige werksituatie ervaart.

Een vertrouwenspersoon biedt hierin uitkomst. Als een medewerker een van de bovenstaande situaties ervaart kan deze contact opnemen met een vertrouwenspersoon om de situatie te bespreken. Deze vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor. Afhankelijk van de situatie worden de vervolgstappen besproken.

Wil jij meer weten over het aanbieden van externe vertrouwenspersonen? Neem dan contact met ons op.

Extern vertrouwenspersoon inschakelen?

Met ons Vertrouwenspersoon Pakket hebben jouw medewerkers 24/7 toegang tot een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Andere relevante blogs

We hebben meer inspirerende blogs geschreven. Hiernaast staan er twee waarvan we verwachten dat ze in de smaak vallen.

Bekijk alle blogs

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet