Op de werkvloer

Burn-out door pesten op het werk

Pesten op de werkvloer komt helaas schrikbarend veel voor. Ongeveer 500.000 mensen worden (wel eens) gepest op het werk, waarvan 90.000 structureel. Dit met grote gevolgen voor zowel de medewerker als de organisatie.

Vrouw zit verdrietig op de bank met haar benen opgetrokken.

Risicofactoren

Pesten op de werkvloer heeft verschillende oorzaken. Risicofactoren hierin zijn de branche waarin je werkt en bepaalde karaktertrekken van de pester en de gepeste. Uit onderzoek is gebleken dat er in bepaalde branches meer wordt gepest. Voorbeelden zijn de zorg, het onderwijs en andere beroepen in de publieke sector.

Daarnaast speel het karakter van de pester en de gepeste mee. De pester kan bijvoorbeeld een gebrek hebben aan empathie, zelfreflectie, of zelf met onverwerkte trauma’s zitten. De gepeste kan bijvoorbeeld introvert zijn, een laag zelfvertrouwen hebben, perfectionistisch zijn, hoog gevoelig of een nieuwkomer. Vooropgesteld is het zo dat dit natuurlijk geen voorwaarden zijn. Iedereen kan gepest worden op de werkvloer.

Ziek door pesten op het werk

Intimidatie op het werk door een collega kan op verschillende manieren plaatsvinden. Soms is dat duidelijk zichtbaar, soms worden mensen subtiel gepest op het werk. Er zijn veel manieren van verbaal-, non-verbaal-, fysiek-, psychologisch- of cyberpesten waar de gepeste aan onderdoor kan gaan.

Wanneer een medewerker gepest wordt op het werk kan dit grote gevolgen hebben. Zowel fysiek als mentaal. Als je dag in, dag uit gepest wordt ervaar je grote onveiligheid en staat je stresssysteem continu op scherp. Het kan zijn dat je stress overdag zo hoog is, dat dit stressniveau (na je werk) niet meer daalt. Je slaapt slecht, kan niet meer ontspannen en hebt een kort lontje. Op deze manier steven je af op een burn-out. Ziek door pesten op het werk is erg naar voor de medewerker. Je zelfbeeld kan hierdoor aangetast worden. Als medewerkers uiteindelijk thuis komen te zitten met een burn-out is dit voor de organisatie een grote kostenpost. Maar ook voorafgaand aan deze situatie, als de medewerker onveiligheid ervaart, gaat dit ten koste van de productiviteit. Ten slotte is is een onveilige bedrijfscultuur funest voor het behouden en werven van (nieuwe) medewerkers.

Aanpak van pesten op het werk

Het is voor de medewerker en voor de organisatie belangrijk om pesten op het werk goed aan te pakken. Wanneer pesten op de werkvloer onderdeel wordt van de bedrijfscultuur is het erg moeilijk om dit er weer uit te krijgen. Daarom is het belangrijk om snel en goed met pestsituaties om te gaan.

Het is belangrijk om goed beleid te schrijven op dit gebied. Stel duidelijke richtlijnen op hoe je binnen de organisatie met elkaar omgaat en welk gedrag niet wordt geaccepteerd.

Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers ergens terecht kunnen wanneer ze te maken krijgen met pesten. Dat kan bijvoorbeeld bij de HR-medewerker of leidinggevende zijn. Maar helaas komt pesten op het werk door de leidinggevende ook voor. Daarom is het verstandig om medewerkers ook de mogelijkheid te geven om met een externe vertrouwenspersoon in gesprek te gaan.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bespreekt samen met de medewerker wat de vervolgstappen in een bepaalde situatie zijn. Vaak is dit een gesprek met de betrokken partijen. De vertrouwenspersoon kan de medewerker bij staan in een dergelijk gesprek.

Helaas is niet elk issue op te lossen.  Wanneer na verschillende gesprekken blijkt dat er geen verandering plaatsvindt op de werkvloer moet een medewerker soms tot de conclusie komen dat de organisatie niet passend is. Hopelijk kan er dan gekozen worden voor het fysieke en mentale welzijn.

Onderstaande video is gemaakt door Joep Sertons in opdracht van de stichting Stop Pesten op de werkvloer. 

Extern vertrouwenspersoon inschakelen?

Met ons Vertrouwenspersoon Pakket hebben jouw medewerkers 24/7 toegang tot een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Andere relevante blogs

We hebben meer inspirerende blogs geschreven. Hiernaast staan er twee waarvan we verwachten dat ze in de smaak vallen.

Bekijk alle blogs

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Daarom maken we zeer beperkt gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet